תאריך: _ 16/07/2024
לכבוד:


הצעת מחיר

שם מוצר מק"ט כמות מחיר ליחידה סה"כ
  * למידע נוסף על כל מוצר - לחץ על הקישור ב "שם המוצר"

סיכום כללי
סה"כ מחיר : ₪.00 

הערות
1. המחירים כוללים מע"מ _
2. המחירים נקובים לפי המחירון העדכני
3. משלוח בשירות שליחים
4. אפשרות לאיסוף ע"י הלקוח
5. תשלום מראש בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית
6. אישור על ניכוי מס במקור וניהול ספרים ניתן להוריד מאתר רשות המיסים
 
אגרולן בע"מ ח.פ. 514602598 מושב נוב רמת הגולן טל:04-6666999
 
פרטי בנק: בנק לאומי 10 סניף קצרין - 732 מס חשבון 10080038
 
הערות:
 
אישור הזמנה
לכבוד: אגרולן בע"מ
אנו מאשרים בזה את הזמנת הציוד המופיע בהצעת מחיר זו

תאריך___________________

שם______________________

מוסד/חברה_________________

ח.פ/ע.מ_________________

חתימה___________________


חותמת___________________